§§   Joy部落格

總 覽版 務政 經健康醫療軍 武理 財文 化藝 文科 技台灣的美旅 遊PISA娛 樂鄉 土公 民認 同副 刊哈 啦范氏網
竹縫
視界
耳聾
世界
泰伯
觀點
Joy
隨筆
哈利
天地
Jerry C
鳥 世 界
射水魚
天 空
討海人
鏡 頭
嘻笑
人間
詩情
畫藝
老工仔
思 維
網網
相連
歷史
庫存

主題:鬥陣
發表:Joy 2023-03-10 13:15:42 閱覽數:260 (IP: ) T 8031_R 0 引 用

這个家只有阮尪、我kap貓仔、狗仔,我管我家己也做家己愛做ê代誌,阮尪款規厝間,伊是校長兼摃鐘。講起來,我是一个幸運的人。

我嘛是一个誠有性地的人,做代誌若拄到家己kah-ì--ê, 時間過得誠緊,嘛毋知影甘苦,按天光做到天暗也袂ià-siān. Put-jî-kó, 若有人kiáu-jiáu就無耐心,攏激àu-sái-bīn乎看,久久仔ㄧ擺,阮尪就起呸面, 講啥物我chhap-chhap-lié-khì-sí, 了後閣落一句:「以後咱攏mài講話!」

總是愛到這種地步我才知影有人咧lia̍h-kông--ah!

有一擺,毋知是我食毋著藥仔,抑是阮尪講話ê口氣傷溫柔,橫直我tng-teh無閒伊又閣無張持揣我講話,這擺我m̄-nā無siūⁿ-khì, 工課囥(khǹg)咧就佮伊做伙看電視,原來咧做Grand Design(BBC宏觀設計),平常時仔伊袂厚話,毋過講著起厝佮設計伊就講袂煞。我tiām-tiām-á聽伊講完,應講「有影真súi!」無外久,伊就笑咍咍(chhiò-hai-hai)泡咖啡、切水果⋯傳便便到我面頭前來,敢若伊真歡喜為我做任何代誌仝款。

按呢,我才發覺彼工確實有影輕鬆,阮尪仔某竟然攏無sio-tak! 往擺, 若互相袂爽就sio-tak, sio-tak就放刁,尪仔某親像冤仇人仝款,精差無giâ菜刀sio-háⁿ爾爾。

論真講起來,鬥陣無簡單嘛真簡單,親像是一種inter-reflection,對方會自動反映出你的形影,若是我到今(taⁿ)ê體會,我會講:有經過「自我反省-self-reflection」了後,才有可能會來反症變有耐心兼好面神,才會來好鬥陣啦,敢毋是按呢咧?
 


綜 覽 全 部 討 論

總 覽版 務政 經健康醫療軍 武理 財文 化藝 文科 技台灣的美旅 遊PISA娛 樂鄉 土公 民認 同副 刊哈 啦范氏網
竹縫
視界
耳聾
世界
泰伯
觀點
Joy
隨筆
哈利
天地
Jerry C
鳥 世 界
射水魚
天 空
討海人
鏡 頭
嘻笑
人間
詩情
畫藝
老工仔
思 維
網網
相連
歷史
庫存


* 討論區內之言論,不代表本園之立場,一切法律責任仍由發言者本人負責
* 如果您有任何不當言論,本園有權決定是否保留您所送貼的意見 。